būvniecība klientu-stāsti

Kā Betonrak OU ietaupīja 111,000€ gadā atbrīvojoties no papīra darba laika tabelēm?

Betonrak OÜ pamatdarbības joma ir dažādu dzelzsbetona konstrukciju būve, kā arī veidņu, armatūras un betonēšanas darbi.

Begin programmatūru Betonrak OÜ izmanto kopš 2016. gada. Uzņēmuma valdes loceklis, Rome Soomere, stāsta, kā notika darba laika uzskaites process pirms Begin un kas pamudināja pāriet uz jauno sistēmu.

Kāda bija situācija, pirms sākāt izmantot Begin lietotni?

Tāpat kā vairums uzņēmumu, arī Betonrak OÜ vadītāji darba stundas objektos un paveiktos darbus uzskaitīja, izmantojot stundu lapas – darbinieki katru dienu aizpildīja papīrus un nedēļas beigās iesniedza vadītājam.

Tas radīja vairākas problēmas. Pirmkārt jau tas, ka administratīvā slodze bija izaugusi pāri galvai un visu šo datu ievadīšana no papīriem Excel aizņēma ārkārtīgi daudz laika.

Otra problēma bija tā, ka nebija iespējas pārbaudīt, vai darbinieki tiešām stundu lapās uzrādītajos laikos atradās objektā. Ja objekts ir liels, tam nav iespējams izsekot.

Kāda ir situācija tagad, kopš izmantojat Begin lietotni?

Lai saprastu, cik ļoti Begin lietotne spēj palīdzēt uzņēmumam Betonrak OÜ, lūdzām Romem dažus skaitļus. Uzzinājām, ka uzņēmumā strādā 70 cilvēku, un darbadevēja izmaksas par vienu darbinieku ir 22 €/h. Jautājām, cik lielā mērā agrāk darbiniekiem bija iespējams noapaļot nostrādātās stundas savā labā (stundu noapaļošana ne vienmēr ir ļaunprātīga), un, pēc Romes domām – tās bija apmēram 15 minūtes.

Balstoties uz šiem skaitļiem, varam veikt pirmo aprēķinu:

(Darbinieku skaits x stundu noapaļošana) /60 (stundas izteiktas minūtēs) x nostrādāto dienu skaits x darba devēja izdevumi uz vienu darbinieku x 12 (mēnešu skaits) jeb:

(70 x 15) /60 x 21 x 22 x 12 = 97 020 €/gadā

Nākamo aprēķinu veicām, lai uzzinātu, cik lielā mērā Begin palīdz ietaupīt darbalaika uzskaitei nepieciešamo administratīvo darbu laiku.

Nostrādāto stundu kopsavilkuma izveidošana = 20 h/mēnesī.

Datu sakārtošana = 15 h/mēnesī

No tā izriet šāds aprēķins:

(20+15) x 34 x 12= 14 280 €/gadā

Kopā gadā tiek ietaupīts 111 300 €.

Pateicoties Begin programmatūrai, Betonrak OÜ spēja atrisināt savas problēmas, un, kā apgalvo Rome: „Begin lietotne sniedz mums precīzu informāciju par objektā nostrādātajām stundām, un tādējādi izpaliek jebkādi strīdi par šo tēmu. Turklāt, pateicoties Begin, ietaupām laiku vairāk nekā 3 darba dienu apjomā, kas agrāk bija nepieciešamas datu apstrādei. Agrāk, kad uzņēmums vēl bija mazāks, šī papīru saimniecība vēl pārāk lielas pūles neprasīja, bet tagad esmu 100% pārliecināts, ka bez Begin mēs galā netiktu".

Kā darbojas Begin?

Stundu lapas

Vadītāji ik dienas pavada daudz laika, risinot dažādas problēmas. Taču nevajadzētu būt, ka šo problēmu klāstā ietilpst arī papīra formāta darba stundu tabulu apstrāde.

Noteikti daudzi uzņēmumi ir saskārušies ar trūkumiem, ko izraisa stundu lapu aizpildīšana papīra formātā:

  • datu pārrakstīšana ar roku un aprēķini galvā
  • nesalasāms rokraksts
  • bojātas vai pazudušas stundu lapas
  • sarežģīts darba stundu aprēķins

Begin digitālā darba stundu aprēķina programmatūra šīs problēmas atstāj pagātnē.

Darba grafiki

Begin ir lietojumprogramma, kas paredzēta nostrādātā laika aprēķiniem un darba grafiku sastādīšanai. Izmantojot veco laiku metodi ar papīru un Excel tabulu, grafiku plānošana ilgst vairākas stundas, turklāt tā kā dati uz lapām vairākkārt tiek laboti, var viegli rasties kļūdas.

Begin lietotne ļauj izvairīties no kļūdām, kā arī tā automātiski aprēķina gan virsstundas, gan nenostrādātās stundas, gan arī valsts svētku stundas.

Pārskati

Lietotne gan precīzi aprēķina nostrādātās stundas, gan arī padara darbinieku ikmēneša atskaišu iesniegšanu ātru un caurredzamu. Tie ir galvenie iemesli, kāpēc darbinieki ātri sāka uzticēties šiem pārskatiem. Pārskatos parādās precīzi dati gan par nostrādāto laiku, gan virsstundām, gan arī izdevumu pozīcijām.

Ar automatizētās darba laika uzskaites tabulas palīdzību varēsiet samazināt savas izmaksas

Paātrina darba laika uzskaites tabulas aizpildīšanas procesu, samazina izmaksas un palielina efektivitāti
Izmēģiniet bez maksas
Murevaba juht