Pētījums

Kā metāla durvju ražotājs ISG ietaupa ap 48 000 euro gadā?

SIA “ISG” ir Latvijas uzņēmums, kas ražo pēc pasūtījuma izstrādātas metāla durvis dažādu funkciju veikšanai, piemēram, tehniskās durvis, EI30/EI60 sertificētas ugunsdrošās durvis, iekšējās un ārējās durvis, kā arī specializētas metāla durvju sistēmas. Pateicoties modernāko augsto tehnoloģiju izmantošanai, uzņēmuma ražotnē ir iespējams izstrādāt augstas kvalitātes produkciju. Februāra beigās tikāmies ar SIA “ISG” pārstāvi Alekseju, lai saprastu, kādu ieguvumu ir devusi Begin.lv izstrādātā darba laika uzskaites programmatūra.

Kā jūs raksturotu darba laika uzskaiti uzņēmumā pirms programmatūras “Begin” ieviešanas?

Katrā nodaļā bija darbinieks, kurš atbildēja par darba laika uzskaiti. Darbinieku nostrādātās stundas un padarītie darbi tika atzīmēti tabulā. Mēneša beigās šīs tabulas tika nodotas grāmatvedībai, kas visu apkopoja un pārbaudīja, tādējādi veicot papildu darbu. SIA “ISG” saviem darbiniekiem maksā fiksētu algu, mums nav stundu likmes. Darbinieku vidējā alga ir 1100 EUR bruto mēnesī + piemaksas. Tāpēc ir grūti aprēķināt, kādi bija uzņēmuma zaudējumi pirms programmatūras. Aleksejs min, ka pirms “Begin” ieviešanas ik pa laikam tika konstatētas datu kļūdas iepriekš minētajās tabulās. Kļūdas lielākoties bija saistītas ar slimību un atvaļinājumu datiem.

Kas ir mainījies pēc programmatūras “Begin” ieviešanas?

Aleksejs stāsta, ka līdz ar programmatūras “Begin” ieviešanu vispamanāmākā izmaiņa bija darbinieku punktualitāte. Iepriekš bija gadījumi, kad darbinieki nāca uz darbu stundu vēlāk vai gāja prom stundu agrāk. Šobrīd neviens nekavē vairāk kā 10–15 minūtes. Papildus tam Aleksejs min, ka mēneša beigās sistēma parāda, kurš darbinieks ir bijis nepunktuāls – attiecīgi šī darbinieka veikumam tiek pievērsta lielāka uzmanība un analizēts, vai darbinieks rada pietiekami lielu pievienoto vērtību uzņēmumam. Arī darbinieku darba izpildes disciplīna ir ievērojami uzlabojusies.

Aleksejs ir priecīgs, ka viņš var jebkurā brīdī apskatīt situāciju darbā reāllaikā, piemēram, laiku, cikos darbinieki ir ieradušies un pie kāda projekta viņi strādā, turklāt mēneša beigās ērtā pārskatā var redzēt laiku, ko katra nodaļa ir veltījusi darbam, un veikt salīdzinājumu ar citiem uzņēmuma rādītājiem. Iepriekš to varēja izdarīt tikai mēneša beigās, kad par uzskaiti atbildīgie nodaļu darbinieki iesniedza pārskatus, bet tagad to var izdarīt arī mēneša vidū un nepieciešamības gadījumā rīkoties, ja kāds darbinieks nav bijis pietiekami produktīvs vai pārāk daudz kavējis darbu. Par īpašu ieguvumu Aleksejs uzskata to, ka programmatūras ieviešanas rezultātā būtiski ir uzlabojusies darbinieku disciplīna un punktualitāte: “Nodaļas vadītājam vairs nav vienmēr jābūt klāt, lai pārliecinātos, ka darbinieki ievēro darba laiku, tagad to dara uzticama programmatūra.”

Cik SIA “ISG” ietaupīja, ieviešot programmatūru “Begin”?

Aprēķinu veicām, balstoties uz vidējo stundu skaitu mēnesī, ņemot vērā gada mērogu, t. i., 40 h nedēļā x 52 nedēļas / 12 mēneši. Rezultātā ieguvām, ka vidēji mēnesī ir jāstrādā 173 h. Izsakot mēneša algu 1100 EUR stundas likmē, ieguvām 6,30 EUR/h. Esam aplēsuši, ka pirms “Begin” ieviešanas laika zudums bija līdz pat 1 h dienā. Piemēra vajadzībām izmantosim 30 minūšu darba laika zudumu. Piemērs: (Darbinieku skaits x laika zudums) / 60 (stundas izteiksme minūtēs) x nostrādāto dienu skaits x darba devēja izdevumi uz vienu darbinieku x 12 (mēnešu skaits) jeb: (60 x 30) / 60 x 21 x 6,30 x 12 = 47 628 EUR/gadā. Nākamo aprēķinu veicām, lai uzzinātu, cik lielā mērā “Begin” ir palīdzējusi ietaupīt uzskaitei nepieciešamo administratīvo darbu laiku. Datu pārbaude = 3 h/mēnesī. Darba devēja izdevumi par administratīvā līmeņa darbiniekiem ir vidēji 6,30 EUR/stundā. Attiecīgi: 3 x 6,30 x 12 = 226 EUR/gadā.

Ar automatizētās darba laika uzskaites tabulas palīdzību varēsiet samazināt savas izmaksas

Paātrina darba laika uzskaites tabulas aizpildīšanas procesu, samazina izmaksas un palielina efektivitāti
Izmēģiniet bez maksas
Murevaba juht