Pētījums

Kā SIA TOGET ietaupa gandrīz 14 000 euro gadā izmantojot darba laika uzskaites programmatūru?

SIA “ToGet” dibināta 2010. gadā ar mērķi kļūt par profesionālu un atpazīstamu metālapstrādes un stiklu stiprinājumu ražošanas nozares spēlētāju! Uzņēmuma veiksmes pamatā ir godīgs un atbildīgs bizness un ētiska attieksme pret darbiniekiem un klientiem. Uzņēmums saviem esošajiem un topošajiem klientiem piedāvā pilna cikla metālapstrādes pakalpojumus, sākot no rasējumu un projekta izstrādes, dažādiem metālapstrādes pakalpojumiem saskaņā ar klienta vajadzībām, tai skaitā griešanu, metināšanu un slīpēšanu, stikla stiprinājumu izstrādes un pēcapstrādes līdz uzstādīšanai un montāžas darbiem. Laikam ejot, uzņēmums ir strauji attīstījies – ir paplašinātas ražošanas telpas, iegādātas modernas tehnoloģiskās iekārtas, papildināts pakalpojumu klāsts un izveidota profesionāla komanda, turklāt, ņemot vērā strauji mainīgos laikus, uzņēmums joprojām aug un turpina mērķtiecīgi attīstīties. “ToGet” šobrīd strādā 24 darbinieki.

Viena no modernajām tehnoloģijām, ko “ToGet” ieviesa darba optimizēšanai, ir darba laika uzskaites programmatūra “Begin”. Lai aprunātos par pieredzi, izmantojot “Begin” programmatūru, devāmies pie Līgas, kura strādā uzņēmumā “ToGet” jau vairākus gadus. Līga stāsta, ka pirms “Begin” ieviešanas uzņēmums izmantoja “TimeClock365” programmatūru ar biometrisko termināli, kurā darbinieki varēja reģistrēties ar pirksta nospiedumu vai, izmantojot RFID kartīti ar radiofrekvences identifikatoru. Taču, ņemot vērā uzņēmuma darbības specifiku, ražotnes darbiniekiem bieži vien bija netīri pirksti, un iekārta nevarēja nolasīt pirksta nospiedumu. Reģistrācija ar karti tika atcelta, jo darbinieki to diemžēl izmantoja negodprātīgi, mainoties ar kartēm un reģistrējot cits cita darba laiku. Turklāt Līga min, ka “TimeClock365” bieži saskārās ar darbības traucējumiem, kā arī nebija iespējams redzēt tiešsaistes datus par darba laikiem. Informācija par attiecīgo dienu dažkārt parādījās tikai pēc trim dienām, un tad jau vairs neviens neatcerējās, kādi dati ir jālabo.

Runājot par programmatūru “Begin”, Līga atklāj, ka viņai patīk, ka var tiešsaistē redzēt, kurš darbinieks ir darbā, kurš ir pusdienu pārtraukumā vai izbraucis. Pirms šīs sistēmas ieviešanas Līgai regulāri nācās fiziski doties uz ražotni, lai pārbaudītu, vai visi darbinieki ir darbā, vai visi ir atnākuši no pusdienām utt. Tas bija īpaši apgrūtinoši un laikietilpīgi no rītiem, kad bija jāskaita darbinieki, lai saprastu, vai visi ir laicīgi ieradušies darbā. Pateicoties “Begin”, arī atvaļinājumu un slimības lapu plānošana ir kļuvusi vieglāka, jo iepriekš bija grūti atcerēties, kurš darbinieks ir atvaļinājumā vai plāno atvaļinājumu un kurš slimo. Tagad Līga ar komandu var uzticami plānot darbus, balstoties uz sistēmā redzamo darbinieku pieejamību, tādējādi nekavējot projektu termiņus.

Līga atceras, ka pirms “Begin” ieviešanas bieži bija konflikti ar darbiniekiem par nostrādāto stundu kopskaitu, jo parastā situācija bija šāda: darbinieks stāstīja, ka jābūt vairāk nostrādātām stundām, bet iepriekšējās sistēmas trūkumu dēļ dati bieži vien neuzrādījās pareizi. Tagad Līga var tiešsaistē parādīt darbiniekam, cik ilgi un kurā dienā darbinieks ir bijis pusdienās, pīppauzē vai strādājis.

Līga stāsta, ka iepriekšējo darba laika uzskaites programmatūru uzņēmums bija izmantojis jau gadiem un ir grūti pateikt, par cik minūtēm vidēji dienā darbiniekiem tika pārmaksāts, bet ir skaidrs, ka aptuveni 15 minūtes dienā varēja norakstīt uz laika zudumu.

Lai veiktu aprēķinu, jāņem vērā, ka vidējā stundas likme darbiniekiem ir 9,10 EUR bruto.

Kā iepriekš minēts, pirms “Begin” ieviešanas laika zudums bija mērāms ap 15 minūtēm dienā.

Balstoties uz šiem datiem, varam veikt aprēķinu:

(Darbinieku skaits x laika zudums) / 60 (stundas izteiksme minūtēs) x nostrādāto dienu skaits x darba devēja izdevumi uz vienu darbinieku x 12 (mēnešu skaits) jeb

(24 x 15) / 60 x 21 x 9,10 x 12 = 13 759 EUR/gadā.

“Kopš “Begin” ieviešanas uzņēmums nu jau var runāt par ietaupījumiem. Ja iepriekš tika zaudēts ievērojams laiks un līdz ar to nauda, fiziski izsekojot darbinieku ikdienas gaitām, tad, strādājot ar jauno programmatūru, mazāk laika tiek veltīts uzskaites administratīvajiem darbiem, kas, ja rēķinām naudas izteiksmē, ņemot vērā vidējo stundas EUR bruto, iznāk 13 759 EUR gadā,” atklāj Līga.

Kā Begin darbojas?

Stundu lapas

Līderi un augstākā līmeņa vadītāji ikdienā tērē daudz laika un enerģijas dažādu problēmu risināšanai. Un, lai risinātu šīs problēmas, noteikti nav jāietver darbs ar papīra laika uzskaites žurnāliem.

Saprotams, daudzi uzņēmumi, strādājot ar papīra stundu lapām, ir saskārušies ar šādiem trūkumiem:

  • manuāla pārpublicēšana un datu aprēķināšana
  • nesalasāms rokraksts
  • sabojātas vai pazaudētas darba laika uzskaites tabulas
  • grūti aprēķināt darba laiku

Turklāt, izmantojot Begin digitālo laika uzskaites programmatūru, šīs problēmas ir pagātne.

Darba grafiki

Begin ir programmatūra, kas paredzēta darba laika aprēķināšanai un darba grafika izveidošanai. Izmantojot vecmodīgās stundu lapas uz papīra un Excel metodes, grafiku plānošana var ilgt stundas, un vairākas reizes pārskatītās lapas var viegli kļūdīties.

Begin programmatūra novērš kļūdas un turklāt automātiski aprēķina virsstundas, nenostrādātās stundas, standarta un svētku dienas.

Ar automatizētās darba laika uzskaites tabulas palīdzību varēsiet samazināt savas izmaksas

Paātrina darba laika uzskaites tabulas aizpildīšanas procesu, samazina izmaksas un palielina efektivitāti
Izmēģiniet bez maksas
Murevaba juht