Begin OÜ kā datu pārzinis

1. Terminoloģija

1.1. Klients ir legāla persona, kura ir noslēgusi līgumu ar Begin OÜ vai ar kuru Begin OÜ ir sazinājies pakalpojuma izmantošanas nolūkā.

1.2. Klienta pārstāvis ir fiziska persona, kas pārstāv Klientu (datu subjektu).

2. Vispārīgā informācija

2.1. Begin OÜ ir personīgo datu pārzinis. Kontaktinformācija: Lehtpuu iela 12-3, Tallina 10912, +372 6007770, info@begin.ee.

2.2. Datu aizsardzības speciālista e-pasta adrese ir: privacy@begin.ee.

3. Apstrādāto datu sastāvs

3.1. Begin OÜ saņem vai vāc datus par Klientu (ieskaitot Klienta pārstāvi) gan no paša Klienta pārstāvja, gan no trešo pušu avotiem (Uzņēmumu Reģistrs, Äripäev AS informācijas banka).

3.2. Apstrādātie dati ietver Klienta pārstāvja vārdu, uzvārdu, personas kodu, tālruņa numuru, e-pasta adresi un valodu komunikācijai.

4. Personas datu apstrādes mērķis un likumīgais pamats

4.1. Personas datu apstrāde notiek šādos nolūkos:

4.1.1. Pamatojoties uz leģitīmām interesēm, lai sazinātos ar Klientu un veiktu piedāvājumus;

4.1.2. Lai izpildītu līgumu ar Klientu vai veiktu pirmslīguma pasākumus;

4.1.3. Pamatojoties uz leģitīmām interesēm, lai aizsargātu mūsu tiesības;

4.1.4. Lai izpildītu juridisku pienākumu (piemēram, sniegt informāciju iestādēm/tiesai).

5. Personas datu saņēmēju kategorijas

5.1. Klienta pārstāvja datu apstrādē Begin OÜ izmanto klientu attiecību pārvaldības programmatūru.

5.2. Datu nodošana grāmatvedim ir nepieciešama pakalpojumu sniegšanai. Turklāt dati var tikt nodoti juridiskajam konsultantam juridisko pakalpojumu sniegšanai un iestādēm/tiesai.

6. Personas datu uzglabāšanas termiņš

6.1. Begin OÜ glabā Klienta pārstāvja datus no 3 līdz 10 gadiem no pēdējās saziņas ar Klientu (ieskaitot Klienta līguma izbeigšanu). Begin OÜ ievēro noilguma termiņu, kas izriet no darījuma (parasti 3 gadi), pēc kura Klienta pārstāvja dati tiks dzēsti vai anonimizēti.

7. Datu subjekta tiesības:

7.1. Saņemt informāciju par savu personīgo datu apstrādi un piekļūt saviem datiem;

7.2. Iesniegt pieprasījumu Begin OÜ par savu datu labošanu, dzēšanu vai ierobežošanu;

7.3. Pieprasīt datu pārnesamību, ja apstrādes tiesiskais pamats ir piekrišana vai līgums un dati tiek apstrādāti automātiski. Pēc pieprasījuma Begin OÜ nekavējoties nosūtīs datus citam datu pārzinim, ja tas ir tehniski iespējams;

7.4. Iebilst, pamatojoties uz savu konkrēto situāciju, pret personas datu apstrādi, pamatojoties uz leģitīmām interesēm;

7.5. Pārskatīt leģitīmo interešu novērtējumu, nosūtot attiecīgu pieprasījumu datu aizsardzības speciālista e-pasta adresē;

7.6. Iesniegt sūdzību Datu aizsardzības inspekcijā savu tiesību aizsardzībai.

8. Sīkfaili

8.1. Sīkfaili ir nelieli teksta faili, kas tiek saglabāti Jūsu datorā vai ierīcē, kad apmeklējat vietni. Sīkdatnes palīdz Begin OÜ identificēt ierīci, kuru izmantojat vietnē.

8.2. Begin OÜ apkopo šādu informāciju par vietnes apmeklētājiem: IP adrese, pārlūkprogramma, valsts, valoda, ierīces tips (mobilais, planšetdators, galddators).

8.3. Begin OÜ izmanto apkopotos datus, lai nodrošinātu:

8.3.1. Labāko servisa kvalitāti, tai skaitā ērtākas vietnes lietošanas iespējas. Tas ir nepieciešams, lai lietotājiem tiktu piedāvāti piemēroti personalizēti risinājumi;

8.3.2. Mūsu tiesību aizsardzību, tostarp tīkla, informācijas un kiberdrošības apsvērumus. Datu apkopošana ļauj ātri reaģēt iespējamā uzbrukuma gadījumā vietnei (piemēram, neregulāra uzvedība).

8.4. Katram vietnes apmeklētājam ir iespēja mainīt savas pārlūkprogrammas iestatījumus, lai izvēlētos, kuras sīkdatnes ir atļautas un kuras nav, tostarp akceptēt vai noraidīt visas sīkdatnes.

8.5. Ja atspējojat dažas sīkdatnes, var rasties problēmas ar noteiktām Begin OÜ vietnes funkcijām.

Spēkā no: 01.01.2024